Biệt thự, nhà phố liền kề

 • Thông tin cơ bản
 • Phòng ngủ: 8 phòng
 • Phòng tắm: 6 phòng
 • Diện tích: 40 m2
 • Diện tích sử dụng: 40 m2
 • Hướng nhà:
 • Vĩa hè: 3 m
 • Thông tin cơ bản
 • Phòng ngủ: 3 phòng
 • Phòng tắm: 3 phòng
 • Diện tích: 126 m2
 • Diện tích sử dụng: 105 m2
 • Hướng nhà: Đông
 • Vĩa hè: m
 • Thông tin cơ bản
 • Phòng ngủ: 3 phòng
 • Phòng tắm: 4 phòng
 • Diện tích: 81 m2
 • Diện tích sử dụng: 207 m2
 • Hướng nhà: Đông bắc
 • Vĩa hè: 3 m
 • Thông tin cơ bản
 • Phòng ngủ: phòng
 • Phòng tắm: phòng
 • Diện tích: 100 m2
 • Diện tích sử dụng: m2
 • Hướng nhà:
 • Vĩa hè: m
 • Thông tin cơ bản
 • Phòng ngủ: 4 phòng
 • Phòng tắm: 4 phòng
 • Diện tích: 200 m2
 • Diện tích sử dụng: 200 m2
 • Hướng nhà: Tây
 • Vĩa hè: 3 m
 • Thông tin cơ bản
 • Phòng ngủ: 3 phòng
 • Phòng tắm: 2 phòng
 • Diện tích: 112 m2
 • Diện tích sử dụng: 112 m2
 • Hướng nhà: Nam
 • Vĩa hè: m
 • Thông tin cơ bản
 • Phòng ngủ: 4 phòng
 • Phòng tắm: 4 phòng
 • Diện tích: 120 m2
 • Diện tích sử dụng: 226 m2
 • Hướng nhà: Tây
 • Vĩa hè: 7 m
 • Thông tin cơ bản
 • Phòng ngủ: 3 phòng
 • Phòng tắm: 4 phòng
 • Diện tích: 81 m2
 • Diện tích sử dụng: 69 m2
 • Hướng nhà: Đông nam
 • Vĩa hè: 3 m
 • Thông tin cơ bản
 • Phòng ngủ: 4 phòng
 • Phòng tắm: 4 phòng
 • Diện tích: 65 m2
 • Diện tích sử dụng: 65 m2
 • Hướng nhà:
 • Vĩa hè: 17 m
 • Thông tin cơ bản
 • Phòng ngủ: 3 phòng
 • Phòng tắm: 3 phòng
 • Diện tích: 105 m2
 • Diện tích sử dụng: 105 m2
 • Hướng nhà: Nam
 • Vĩa hè: 3 m
 • Thông tin cơ bản
 • Phòng ngủ: 3 phòng
 • Phòng tắm: 2 phòng
 • Diện tích: 105 m2
 • Diện tích sử dụng: 105 m2
 • Hướng nhà: Nam
 • Vĩa hè: m
 • Thông tin cơ bản
 • Phòng ngủ: 3 phòng
 • Phòng tắm: 4 phòng
 • Diện tích: 126 m2
 • Diện tích sử dụng: 100 m2
 • Hướng nhà: Đông
 • Vĩa hè: m
Xem thêm

Bạn có 0 bất động sản trong danh sách so sánh. Xem ngay