Thông tin ưu đãi
Ưu đãi từ ngân hàng
Được cho vay lên đến 10 tỷ đồng / Thời hạn vay vốn lên tới 25 năm / Có thể dùng chính bất động sản định mua làm tài sản đảm bả / Xác định hạn mức vay ngay khi chưa cần tài sản đảm bảo

Thông tin chính
Lãi suất 1%/năm
Thời gian cố định lãi suất 30
Yêu cầu hồ sơ
Tài sản đảm bảo nhà
Hồ sơ thân nhân không yêu cầu
Tư vấn thủ tục vay mua nhà

(*) Vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ ngay với bạn

Bạn có 0 bất động sản trong danh sách so sánh. Xem ngay